Štítek: oddíl

Pozvánka na členskou schůzi oddílu

Srdečně vás zveme na členskou schůzi oddílu stolního tenisu TJ Spartak Čelákovice, která se koná
v pondělí, 20. 6. od 18,00 v zadním traktu restaurace u Frigosů
Program:

 1. Zpráva za sezonu 2021/22 @Petr
 2. Zpráva o hospodaření oddílu, příspěvky @Jana
 3. Sokolovna, tréninky, vybavení @Petr
 4. Příprava soutěží 2022/3 – vedoucí, žebříčky, soupisky @ Jirka
 5. Mládež 2022/3 – organizace tréninku a soutěží @ Matěj
  1. výročí stolního tenisu v Čelákovicích @ Matěj
 6. Další rozvoj klubu @ výbor
 7. Různé

Před vlastním konáním schůze se pokusíme zaslat mailem pár detailů k projednávaným bodům.
Všechny účastníky žádáme, aby si připravili odpovědi na otázky:

 • Jaké soutěže chci v sezóně hrát ? Jak pravidelně ?
 • Chci chodit pravidelně trénovat ?
 • Jsem schopen/ochoten v nějaké míře pomoci s tréninky mládeže? V jakém rozsahu?
 • Budu ochoten se zapojit do týmu připravujícího oslavy 100. výročí ST ve městě ?
  Děkujeme.
  Na setkání se těší výbor oddílu – Jana, Petr, Matěj, Jirka a Kuba
  P.S. V průběhu schůze bude podáváno lehké občerstvení

Výroční schůze oddílu sezóna 2020/2021

Tato pozvánka platí pro a jsou srdečně zváni:

– Hrající i nehrající členové oddílu
– Zákonní zástupci (rodiče) dětí, letos zařazených do skupiny „Pokročilí“

Místo konání:

kavárna a hernička u Frigosů, Kostelní 42/10, Čelákovice

Program:
 1. Zpráva o činnosti 2020 – 2021
 2. Finance a příspěvky na sezónu 2021/22
 3. Přihlášená družstva + souspisky 2021/22, vedoucí, reálné sestavy, cíle
 4. Tréninkové hodiny 2021/22
 5. Mládež – systém tréninku, soutěží, spolupráce s MDDM
 6. COVID
 7. Různé – web, propagace, připravované akce…

V průběhu schůze bude zajištěno občerstvení.

V případě členů ve věku do 18 let je účast rodiče nutná.

Svoji účast prosím potvrďte co nejdříve na email: vybor@stolniteniscelakovice.cz, děkujeme.

Těšíme se na opětovné setkání s Vámi.

Výbor oddílu.

Výroční schůze oddílu sezóna 2018/2019

Termín výroční schůze oddílu: 29.5.2019 od 19h
Místo: Kavárna u Frigosů (víceúčelový dům, vchod ze dvora), Kostelní 42, 250 88 Čelákovice

PROGRAM:

 1. Zpráva za sezónu 2018 – 2019
 2. Volba nového výboru oddílu
 3. Trenérská rada
 4. Finance
 5. Míčky pro sezónu 2019/2020
 6. Soupisky
 7. Nábor mládeže
 8. Rozvrh tréninkových hodin
 9. Cíle pro sezonu 2019 – 2020
 10. Dlouhodobé cíle rozvoje oddílu
 11. Různé

P. Dvořák v 19:15 zahájil schůzi a přivítal 28 ze 49 pozvaných členů oddílu.

J. Smolíková konstatovala usnášeníschopnost, je přítomno 28 ze 49 pozvaných členů oddílu, tj. 57,14 %.

Oddíl má 47 registrovaných hráčů, z toho 34 dospělých, 13 dětí, tento stav po pročištění neaktivních členů a registraci nových žáků zůstane přibližně na stejné úrovni.

Zpráva za sezónu 2018/19

P. Dvořák přednesl zprávu o sportovních výsledcích oddílu v uplynulé sezoně:

Dospělí: A družstvo mužů – postup do KP1, B družstvo mužů 6. místo z 10 účastníků OP1, C družstvo mužů 5. místo ze 14 v OP2, D mužstvo 8. místo ze 13 v OP3. Ženy skončily na 5. místě z 5 v divizi.

Mládež: účast v BTM Kraje – výraznějších úspěchů dosáhli Šnajdr (dorost), Marfinec (st. žáci), Vlček (st. žáci) – účast pouze na posledním turnaji. Ostatní ještě nejsou na výkonnostní úrovni kraje a skončili ve druhé polovině žebříčku. V BTM okresu: družstva ml. i st. žáků na 2. místech. Ve starších žácích Marfinec 1. místo, 7. Vlček, 11. Wolf. V mladších 5. místo Čech, 9. Novotný, 12. Musil a 14. Michelčík.

Na trenérskou činnost Karla Matouše a Lukáše Skály, kterým tímto děkujeme, navázal v listopadu 2018 tým okolo A družstva, který realizuje tréninky 3-4x týdně vč. nedělí a snaží se organizovat družstvu mládeže tréninky, zápasy, přátelská utkání, soustředění a další akce vč. návštěvy extraligy. V úvaze jsou tréninky o prázdninách a kemp poslední víkend prázdnin.

Pro rok 2019 předpokládáme intenzifikaci tréninku formou rozdělení do menších skupin podle výkonnosti a zapojení do družstev dospělých. V září budou provedeny nábory ve školách a jednání s MDDM.

Výbor děkuje sponzorům za finanční podporu oddílu – Marfincovi, Lustigová, BENU lékárna, za nefinanční podporu: Kučera, Mlejnek, Čech.

Finance

Sezona 2018/19 skončila díky dotaci od TJ Spartak s přebytkem 38 tis. Kč, nicméně 45% příjmů je dotační povahy (město, MŠMT). Pro rok 2019 předpokládáme výpadek dotací a zvýšení nákladů na provoz – nájem, mládež a tím záporný výsledek hospodaření až 30 tis. Kč. Z toho důvodu bylo navrženo zvýšení ročních příspěvků na 1.800 Kč za hrajícího dospělého, 2.000 Kč za žáka, 1.000 Kč za nehrajícího dospělého a 1.000 Kč za žáka v přípravce 9-12/2019 (tato částka je v dispozici vedení oddílu). Byly schváleny i úlevy z příspěvků: 1.000 Kč je příspěvek dospělého – asistenta trenéra (1x týdně) a 100% sleva plnohodnotnému trenérovi mládeže.

O tomto návrhu bylo rozhodnuto hlasováním jednomyslně, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

Volba nového výboru

Bylo navrženo nové složení výboru oddílu:

Petr Dvořák, předseda
Jana Smolíková, finance, evidence, zástupce ve VV TJ Spartak
Jiří Míchal, STK, registr, soupisky, soutěže
Matěj L. Iglo, PR, rozvoj mládeže
Jakub Čech, zástupce rodičů mládeže

O tomto návrhu bylo rozhodnuto hlasováním jednomyslně, nikdo ne nezdržel, nikdo nebyl proti.

Trenérská rada

Byl schválen vznik Trenérské rady, která bude mít v působnosti další rozvoj práce s mládeží v oddíle, zejména organizaci tréninků, nominace na turnaje, řízení zapojení mládeže do soutěží dospělých, organizaci přátelských akcí a soustředění.

Míčky pro sezónu 2019/2020

V hlasování nebyl schválen návrh na změnu míčků z Tibhar na JOOLA Flash***, pro sezonu 2019/20 zůstáváme u TIBHAR SL+***. Ve druhé polovině sezony se k testování míčků vrátíme.

Soupisky

Předložen návrh soupisek na další sezonu. Je snaha zapojit mládež do soutěží dospělých a založit dvě nová družstva dospělých. V průběhu diskuse konstatováno, že: A, B, C v pořádku, družstvo F – rekreační hráči (ved. V. Marfinec) bude schopno soutěž odehrát u družstev D-E (OP3)  je nutné znovu ověřit, zda kapacitně zvládneme sezonu odehrát vzhledem k malému počtu dospělých a velkému počtu žactva. Úkol: Iglo Mirek, Dvořák. Přihlášení družstev: J. Míchal, Evidenční seznamy a platby: J. Smolíková. Termín: do 15.6.2019 A, do 31.7.2019 B-E (F).

Nábor mládeže

Bude proveden začátkem září. Cíl: 10-15 nových dětí do přípravky. Prostředky: ROUTA, školní družina, školní tělocvik, propagace na nástěnkách, jednání s MDDM o spolupráci. Klíčové mít hernu – sálek.

Rozvrh tréninkových hodin

Snaha dojednat středu od 19 hod a pátek od 17 hod na sále. Dokoupit 6. stůl na tréninky dole. Třeba dodělat sálek nahoře a sestavit rozpis. Brigáda. Úkol: výbor

Cíle pro sezonu 2019/20

a) sportovní: udržet KP1, zapojit mládež do soutěží dospělých vč. Jakuba Šnajdra. Prosazení mládeže v krajských turnajích a v okrese. Úspěšný nábor a rozvoj přípravky

b) společenské: technické zázemí (stůl, robot, horní sálek), klubový život (klubovna, společenské akce), veřejné turnaje, přáteláky. Dresy – dohodnuto řešit podle družstev, P. Dvořák sežene nabídku dresů pro všechna družstva.

Střednědobé cíle

divize, KP2, postup C, D díky mládeži, umístění 1-2 žáků v top 10 v kraji.

Dlouhodobé cíle

trenér, stabilní herna 4-6 stolů alespoň 2x týdně 15-21 hod, A družstvo doplněno o odchovance, žáci na celostátním žebříčku.

Různé

facebook, web, Zpravodaj města, web města, nástěnka. Děkujeme Matěji Iglovi za vytvoření a správu nového webu a FCB profilu našeho oddílu.

Diskuse a informace o záměru pořádat turnaje mládeže Čelákovická minipálka.

Zapsal, Petr Dvořák, 29.5.2019