Přehled členských příspěvků

Příspěvky sezóna 2022/2023

Dospělí Muži/Ženy

Platby: 3000,- Kč / rok, tedy září-červen. Platba zahrnuje: 2 x 1,5 h neorganizovaného tréninku týdně, zapsání na soupisku družstva pro regionální soutěž, roční členství v TJ Spartak, registrace a evidence na svazu stolního tenisu, sokolovnu, míčky atd.

Platbu prosíme provést na účet č.: 20001-424481389/0800 nejpozději do 31.8.. Kdo nebude mít včas uhrazené příspěvky, nebude zapsán na soupisky pro pravidelné regionální soutěže! Členský příspěvek je roční tzn. v případě ukončení členství v průběhu roku se příspěvek nevrací. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče pokud se liší od názvu účtu ze kterého byla platba poslána.

Žáci

Platby: 5000,- Kč /rok, tedy září – červen (lze hradit pololetně 2500,-). Platba zahrnuje: 3 x 2 h organizovaného tréninku týdně, roční členství v TJ Spartak, roční poplatek za kroužek MDDM (žáci přesunuti z přípravky), registrace a evidence na svazu stolního tenisu, sokolovnu, míčky, robota, cvičební pomůcky atd., trenéry, startovné na turnajích atd.

Platbu prosíme provést na účet č.: 20001-424481389/0800 do 15. 9.. V 2. pololetí pak do 15.1.. Členský příspěvek je roční tzn. v případě ukončení členství v průběhu roku se příspěvek nevrací. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
Upozornění: Pololetní příspěvek MDDM ve výši 300,- hradíte přímo MDDM. Platební údaje obržíte společně s přihláškou po registraci na webových stránkách MDDM Čelákovice (mddmcelakovice.cz)

Přípravka

Platby: 3000,- Kč /rok (+600,- poplatek MDDM), tedy září-červen (lze hradit pololetně 1500,-). Platba zahrnuje: 2 x 1,5 h organizovaného tréninku týdně, roční členství v TJ Spartak, sokolovnu, míčky, robota, cvičební pomůcky atd.,

Platbu prosíme provést na účet č.: 20001-424481389/0800 do 15. 9. (stávající přípravka 2021) nejpozději do 30.9. (pouze nový nábor 2022). Ve 2. pololetí pak do 15.1.. Členský příspěvek je roční tzn. v případě ukončení členství v průběhu roku se příspěvek nevrací. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče.
Upozornění: Pololetní příspěvek MDDM ve výši 300,- hradíte přímo MDDM. Platební údaje obržíte společně s přihláškou po registraci na webových stránkách MDDM Čelákovice (mddmcelakovice.cz)