Vize

Chceme navázat na bohatou tradici čelákovického stolního tenisu. Žádný sportovní klub nemůže slavit úspěchy bez výchovy nové generace, náš nevyjímaje. Do konce roku 2018 se péči o mládež velmi obětavě věnoval zejména Karel Matouš s občasnou pomocí některého z hráčů. Abychom posunuli výsledky na vyšší úroveň, rozhodli jsme se navázat na jeho práci a dále tréninky zásadním způsobem rozvinout.

Připravili jsme strategii práce s mládeží pro rok 2019+ a ihned začali s realizací. Ta zahrnuje nejen lepší kvalitu tréninku a vyšší tréninkové dávky, ale vyšší sociální úroveň – vytvoření komunity hráčů, trenérů a rodičů, včetně jejich začlenění do klubového života. A protože příklady táhnou, největší díl odpovědnosti na sebe vzali zejména hráči A družstva mužů s několika dalšími dobrovolníky.